Haberler ve Duyurular

GÜLÜMSE YUVA YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİM PROJESİ
Tarihçe Yaşayan Değerler Eğitim Proğramı 1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. yıl dönümü kutlamaları için Brahma Kumaris ‘ in hazırladığı uluslar arası bir projeden gelişti. Daha İyi Bir Dünya için Değerlerimizi Paylaşalım isimli bu proje 12 evrensel değere odaklanmıştı. Birleşmiş Milletler sözleşmesinin önsözündeki bir ilkeden geliştirilmiş olan tema : ‘Temel insan haklarına, insan varlığının onuruna ve değerine olan inancı yeniden pekiştirmek için… ‘ idi. Yaşayan Değerler : Bir Rehber Kitap bu projenin bir parçası olarak yaratıldı. Bu kitapta on iki temel değerle ilgili görüşler toplanmış, olumlu değişimi yaratmak ve sürdürmek için tek tek bireylere göre bir görüş açısı sunulmuş, kolaylaştırıcı ile birlikte grup çalismalari ve atölye çalismalar anlatılmıştır, sınıftaki çocuklar için değerlerle ilgili etkinlikleri gösteren kısa bir bölümde mevcuttur. Bu hayali sınıfın müfredat programı , Yaşayan Değerler : Bir Eğitim Öncüsü (YDEÖ) ‘nün ilham kaynağı ve güdüsü olmuştur. KAPSAMI Değerlere Duyulan Gereksinim Dünyadaki tüm çocuklar şiddet,gün geçtikçe büyüyen sosyal problemler ve birbirlerine karşi ve onları çevreleyen dünyaya karşi saygı yoksunluğundan giderek daha çok etkileniyorlar.Pek çok ülkedeki ebeveynler ve eğitimciler alarm çanlari çalan bu eğilimi tersine çevirmek için yardım çagrisinda bulunuyorlar. Değerleri ögretmeye önem vermenin bu sorunun çözümüne katkıda bulunacağını inanlar çogunlukta.İşte , Yaşayan Değerler : .Bir eğitim programı (YDEP) değerlere yönelen bu çagriya bir yanıt olarak yaratıldı. Yaşayan Değerler Eğitim Programı Nasıl Bir Programdır ? Yaşayan Değerler : Bir Eğitim Programı ( YDEP ) değerlerin eğitimini işleyen bir programdır. Çocuklarin ve genç yetişkinlerin on iki temel kişisel ve sosyal değerleri keşfetmeleri ve geliştirmelerine yardımcı olmaları için ögretmenlere ve kolaylaştırıcılara farklı deneysel çalismalar ve pratik yöntemler sunmaktadır. Bu değerler,Mutluluk,Dürüstlük, Alçakgönüllülük, işbirliği,Özgürlük Sevgi, Barış,Saygı, Sorumluluk, Sadelik, Hoşgörü, Birlik olarak belirlenmiştir. YDEP ayrıca ebeveynlerin ve bakıcıların uygulayabileceği, aynı zamanda göçmenler ve savaştan etkilenmiş çocuklar içinde yararlı olan özel bölümleri de kapsamaktadır. Mart 2000 de YDEP 64 ülkede 1800 okulda uygulanmaktaydı. Eğitimcilerden gelen raporlar çocuklarin değerlerle ilgili etkinliklere olumlu yanıt verdikleri ve tartışılması ve uygulanması konusuna ilgi gösterdikleri yönünde oldu. Ögretmenler çocuklarin daha güvenli , başkalarına karşi daha saygılı göründüklerini ve kişisel yeteneklerinde ve işbirliği gerektiren sosyal yeteneklerinde olumlu bir gelişme gösterdiklerini belirttiler. Yaşayan Değerler Eğitim Programının Amaçları Bireylerin farklı değerlerin üzerinde derinlemesine düşünmelerine ve kendi düşüncelerini geliştirmelerine ve bunları kendileri ile, başkalarıyla, içinde yaşadıkları toplumla, en geniş anlamda dünyayla ilgili olarak ifade edip uygulamalarına yardımcı olmak. Olumlu kişisel ve sosyal seçimler yapma konusun anlayış, motivasyon ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi. Kendi kişisel, sosyal, etik ve spiritüel değerlerini seçmeleri ve bunları geliştirmek ve derinleştirmek için pratik yöntemleri fark etmeleri için bireylere ilham vermek. Eğitimcilere ve bakıcılara eğitim konusuna yaşayan bir felsefesi olan çocuklar yetiştirmek bağlanımda bakma ve bu arada çocuklarin her bakımdan büyümelerine, gelişmelerine ve seçimlerine yardımcı olarak onların toplumla saygı , güven ve doğru bir amaçla bütünleşmelerini sağlamaları için cesaret vermek Amerika Birleşik Devletleri, New Hampshire’de yapılan Uluslararası Okul Psikologları Kongresi’nde, William (2000) Avusturalya’da ilköğretim okullarında uyguladıkları çalismayi aktarırken; çocuklarin değerleri özümseyerek yaşantılarına aktarmalarının, okul içindeki zorbalık davranışlarını azalttığını vurgulamıştır. 1995 yılında Hindistan’da Brahma Kumaris eğitim kuruluşu tarafından Birleşmişi Milletler’in ellinci kuruluş yıldönümüne ithafen hazırlanan ‘Living Values’ programı, 12 temel değeri içermektedir. Halen UNESCO tarafından farklı ülkelerde yürütülmekte olan programın amacı çocuklarin karar verebilen, toplumda saygın bir yeri olan, kişisel gelişimlerini sağlayan bireyler olmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu anlamda hazırlanan eğitim programı eğiticilere farklı bir bakış açısı kazandırarak yeni eğitici uygulamalar yapmalarını sağlamaktadır. Uluslararası Af Örgütü’nün 1997 yılından bu yana farklı ülkelerde yürüttüğü ‘İnsan Hakları Eğitimi’ programlarında da değerlerin önemi vurgulanmaktadır. Okulların temel misyonlarından biride insan ilişkilerinin sevgi, dürüstlük, karşilıklı güven, işbirliği ve saygı üzerine kurulması, etkin ve güvenilir bir ögrenme yaratılmasıdır.Okullarımız olumlu davranışları oluşturmak, pekiştirmek ve çocuklara yaşantısal olarak ögrenme fırsatı yaratmak için farklı eğitsel rehberlik programları planlar ve uygular. Anasınıfından başlayarak yaşamları boyunca çocuklarda olumlu davranışları kazandırmak ve etkin davranış yönetimini oluşturmak amacıyla GÜLÜMSE YUVA‘DA ‘Yaşayan Değerler’ programı geliştirilerek uygulanmaya başlanmıştır.
Designed by TELMAR