Haberler ve Duyurular

GÜLÜMSE YUVA’DA Mental Aritmetik Eğitimi
5-12 yaş arasındaki çocuklarda, Zekâ gelişimi sağlayan bir zihinsel gelişim programıdır.
Mental Aritmetik Uzak Doğuda yıllardır okullarda uygulanan, çocuklarda hızlı zihinsel gelişim sağlayan ve aritmetik beceriler kazandıran bir eğitim sistemidir. Bu eğitim sisteminde kullanılan programla çocukların aritmetik işlem yapma hızlarını geliştirip, hesap makinası kullanmadan işlemleri saniyeler içinde yapmaları sağlanabilir.

Bilindiği gibi insan beyni sağ ve sol lob olarak ikiye ayrılır. Bir çok test sonucunda, beynin sol lobunun konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda çok üstün olduğu mantıklı ve doğrusal çalıştığı tespit edilmiştir.
Yine beynin sağ lobunda, ritim, hayal kurma, renkler, boyut, müzik gibi fonksiyonların yapıldığı ortaya konmaktadır. Bu bilgilerin ışığında, günümüz başarılı insanı, beynin her iki yarısınıda dengeli bir şekilde kullanabilen ve gerektiğinde birinden diğerine kolalıkla geçebilen insan olarak değerlendiriliyor. Mental Aritmetik sistemi ile çocuklara kazandırılması hedeflenen zihinsel beceriler olarak; zeka düzeyini arttırmak, konsantrasyonu güçlendirmek, hayal gücünü arttırmak, kendine güven duygusunu güçlendirmek olarak sıralanabilir.

İnsan zekasının gelişimi 7 yaşına kadar %75 oranında tamamlanmaktadır. 7-12 yaş arasında ise bu oran %95 e kadar yükselmekte, kalan %5 lik oran ise yaşantımızın geri kalan kısmında iş ve aile yaşantımıza yön vererek ilk atılan temele bağlı olarak inşa edilmektedir. Beynin sol ve sağ loblarının senkronize çalışmasını sağlayan abaküs eğitimi 5-12 yaş arası çocukları; kapsayan bir eğitim sistemidir. 5 yaşında öğrenciler artık rakamları tanıyabilmekte ve okuyabilmektedir. Rakamları tanıyabilen her çocuk bu eğitime başlayabilmektedir.
Her bebek düşünme, görme, duygu gibi beyin fonksiyonlarından sorumlu yaklaşık 100 milyar sinir hücresi ile doğar. Hayatın ilerleyen dönemlerinde ise bu doğuştan gelen 100 milyar sinir hücresinin üzerine yenileri üretilmemektedir. Sinir hücreleri sinaps adı verilen küçücük boşluklarla birbirine bağlanırlar ve beynin çeşitli fonksiyonlarını yerine getiren kümeler oluştururlar. Öğrenme yeteneği 3-10 yaşları arasında en üst seviyelere ulaşır ancak ömür boyu devam eder. İlk 10 yıl boyunca müzik, dil eğitimi, matematik ve diğer ömür boyu sürecek yetenekler öğrenilmektedir.
Jimnastikte 180 derece ayak açma hareketi 4-8 yaş arasında yapılabilmektedir. 8 yaşından sonra bu hareketi başarmak için çok acı çekilir. İşte bunun gibi bir öğrenciye Matematik dersinin tohumları 5-12 yaş arası atılmaz ise 12 yaşından sonra öğrenci Matematiği öğrenmek için çok çaba sarf eder.
Bu nedenle çocuklar için yapılacak eğitim planı bu orana göre düzenlenmelidir. Mental Aritmetik eğitiminde küçük yaşlarda başarı oranı %95 iken, bu oran ergenlik dönemine giren bir öğrencide ise %20 lerin altında olmaktadır.

ABAKÜS NEDİR?
Bilim adamları tarafından ilk kullanımının M.Ö. 5000 yıllara dayandığı iddia edilmektedir. Ancak günümüzde kullanılan şekline en yakın olanları M.Ö. 2400 yıllarında Çin de geliştirilmiş, deniz aşırı ticaret yapan tüccarlar sayesinde Girit ve Miken bölgelerinde Avrupa ve Amerika ya yayılmıştır. Abaküs hareketli parçalara sahip olduğu bilinen ilk hesap makinasıdır. Arap sayılarının ve sıfır kavramının abaküs yardımıyla geliştirilmesi tarih öncelerine gitmekle beraber, hala dünyanın değişik bölgelerinde özellikle ilköğretim çağındaki çocukların matematiksel zekasını geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.
Çağdaş hesap makinalarının ve bilgisayarın atası sayılan hesap aygıtı olan Abaküste amaç mental aritmetik temel alınarak 4 ana matematiksel işlem olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmaktır. Babililerin buluşu olan abaküs, yüzyıllar boyunca ticarette önem taşımıştır. Özellikle Uzakdoğu ülkeleri olarak bilinen Çin ve Japonya gibi ülkelerde bugünlerde de hesap makinası yerine kullanıldığına alışveriş yaparken rastlayabilirsiniz.
En iyi bilinen biçimi, Çinlilerin Suan Panı, dikdörtgen bir çerçevenin içine gerilmiş teller üstüne inciler dizilmesiyle oluşturulan abaküs, başlangıçta toprağın içine açılan sıra sıra oluklara dizilen taşlardan oluşmaktaydı. Daha sonraları, yuvarlak bilye büyüklüğünde metal top ya da boncukların paralel çubuklar ya da teller üstünde hareket ettikleri biçimi almıştır. Milattan önce 2700-2300 yılları arasında Mezopotamya da görülen Sümer Abaküsünün Mısır, Pers, Yunan, Roman, Çin, Hint, Kore, Rus ve günümüzde en çok kullanılan Japon Soroban Abaküsü gibi çeşitleri mevcuttur. Bilim adamları tarafından çift el kullanımının çocuğun zeka gelişiminde daha etkili olduğu söylenmektedir. Soroban Abaküsü Mental Aritmetik Eğitiminin vazgeçilmez eğitim materyalidir.

Designed by TELMAR