Haberler ve Duyurular

Çocuklarımızın proje çalışmaları
Proje çalışmaları öğrencilerin;    *Daha kolay ve yaşam boyu öğrenmesini sağlar.    *Seçilen araştırma alanının çeşitli konularıyla ilgili meraklarını giderir.    *Öğrencilerin yaptıkları projelerle, ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar.    *Öğrencilere kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesaretini kazandırır.    *Öğrencilere eleştirel düşünme yeteneği kazandırır.   *Öğrencilerin problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlar.    *Öğrencilerin kendilerine güvenini arttırır.    *Yaratıcılığa özendirir.   Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.    *Seçme, planlama, inceleme ve yürütme gücü kazandırır.    *Motivasyonu arttırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.    *Öğrenciler bazı konuların “ne” ve “niçin” ini daha iyi görebilirler.    *Öğrenciye başarma duygusunu tattırır.    *Öğrencilere kendi başlarına karar almayı öğretir.    *Grupla çalışma ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklere katılımı sağlar.    *Zekanın farklı boyutlarının kullanımına izin verir.   *Öğrenciye çeşitli beceriler kazandırır: yaşamsal beceriler, bilişsel süreç becerileri,  özdenetim becerileri, tutumlar, eğilimler ve inançlar kazandırır
Designed by TELMAR