EĞİTİMİMİZ

EĞİTİMİMİZ

Yuvamız’da uygulanan eğitimde temel olarak belirlenen özellikler;
-Devletin ve toplumun isteklerine uygunluk
-Uygulanabilirlik
-İşlevsellik
-Esneklik
-Bilimsellik
-Ekonomiklik
-Verimlilik
-Uygulayıcılara rehberlik
-Geliştirilebilirlik

GÜLÜMSE YUVA  “ÇOCUK MERKEZLİDİR”

Hedeflerin seçiminde,etkinliklerin düzenlenmesinde,değerlendirme esaslarının  belirlenmesinde çocugun şu özellikleri dikkate alınır.
*Yaşi
*Gelişim özellikleri
*İlgi ve gereksinimleri
*Bireysel özellikleri
*Bireysel farklılıkları
*Yakın çevresi

Ancak bu programın  gelişimsel bir program olduğu noktasından hareketle  çocugun  takvim yaşindan çok gelişimsel  yaşinın önemli olduğu unutulmayarak  etkinlikler buna göre hazırlanır.

  GÜLÜMSE’DE  KAZANDILICAK DAVRANIŞ ESASTIR

Kazandırılacak davranışların seçilmesi  sırasında özellikle,gruptaki çocuklarin gelişim özelliklerine uygun olma ve gelişim alanlarının tümüne yer verme ilkelerine dikkat edilir.
Bir günlük için etkinlik belirlerken hedef ve davranışların farklı  gelişim alanlardan seçilmesine ve gelişim alanları arasındaki dengenin bozulmamasına da özen gösterilir.Önce basit veya temel davranışlar ele alınmalı,daha sonra aynı hedefin daha üst yada karmaşik davranışları seçilerek etkinlikler düzenlenir.Etkinlikler düzenlenirken çocugun yapabildiklerinden başlanır.

GÜLÜMSE’DE KONULAR AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR”

Yıllık ve günlük planlar yapılırken  farklı konular belirlenebilir.Amaç ele alınan konunun ögretimi değil,o konu yardımı ile hedef ve davranışların kazandırılmasıdır. Bir hedef  kazandırılırken farklı konulardan yararlanılabileceği gibi,aynı konular  farklı hedefler kazandırılırken farklı yönleriyle tekrar  ele alınabilir.Kısaca öngörülen hedef ve davranışların kazandırılmasında ,her şey konu olabilir.

 GÜLÜMSE‘DE “ÜNİTELER YER ALMAMAKTADIR”
Programda ünitelere yer verilmemiştir.Böylece okulöncesi eğitimin özünde var olan “eğitim” vurgusu öne çikarilmaya çalisilmistir.

 GÜLÜMSE UYGULANAN PROGRAM “ESNEKTİR”
Esnek olduğu için her grupta uygulanabilir bir programdır.Bu özelligi nedeniyle aynı zamanda bireyselleştirmeye de uygundur.

 GÜLÜMSE ’DE UYGULANAN PROGRAM “ÖGRETMENE ÖZGÜRLÜK TANIR”

Bu programda ögretmen belli kalıplar içine sokulmaya çalisilmamistir.
Evrensel ilkeler doğrultusunda belirlenmiş programdaki hedef ve davranışları kazandırmak için ögretmen  bunları farklı biçimlerde bir araya getirebilir,farklı etkinliklerle ,istediği iç ve dış mekanları kullanarak eğitim durumları düzenleyebilir.Her konu ,her çesit etkinlik,her ortam,kısaca her şey ögretmen tarafından hedef ve davranışları kazandırmak için ögretmen bunları farklı biçimlerde bir araya getirebilir,farklı etkinliklerle,istediği iç ve dış mekanları kullanarak eğitim durumları düzenleyebilir.Her konu,her çesit etkinlik,her ortam ,kısaca her şey ögretmen  tarafından hedef ve davranışları kazandırmak amacıyla kullanılabilir.

GÜLÜMSE’DE YARATICILIK ÖN PLANDADIR

Bu programın etkinlikle  uygulanabilmesi,ögretmenlerin yaratıcı olması ve çocuklarin yaratıcılıklarının geliştirilmesiyle olanaklı olabilecektir.Bu açıdan ögretmenlerin öncelikle  kendi yaratıcılıklarını geliştirmeleri,daha sonra da çocuklarini geliştirmek için uygun yöntem ve teknikleri işe koşmaları gerekmektedir.unutulmamalıdır ki yaratıcı çocuklari yaratıcı ögretmenler yetiştirirler.

GÜLÜMSE’DE ÇOCUGUN ÇOK YÖNLÜ GELİŞİMİ ESASTIR.

Her gelişim alanı önemlidir.Çocugun tek yönlü değil ,çok yönlü gelişmesi hedeflenir.Program bu yönüyle  çoklu zeka  kuramının savunu ve vurguları ile de tutarlıdır.

GÜLÜMSE YUVA’DA UYGULANAN EĞİTİM  ÖGRETMENIN PLANLI ÇALISMASINI GEREKTİRİR

Ögretmen yıllık ve günlük planlar yapar..Planlarda yer verilen etkinlikler çesitlendirilir ve tüm gelişim alanlarını geliştirmeye dönük olarak hazırlanır.Yıllık ve günlük planlarda yer verilen davranışların hangi gelişim alanlarına ait olduğu planlarda belirtilir.
Günlük planlar hazırlanırken  eğitim durumunda yer verilen etkinlikler,bir bütün olarak düşünülür,geçişler güzel kurgulanarak yapılır,etkinlikler günlük yaşam deneyimlerinden seçilir,sıralanırken aktif-pasif etkinlik dengesi dikkate alınır,bu etkinliklerde farklı ortamların,farklı köşelerin,farklı materyallerin ve farklı çalisma şekillerinin kullanılmasına özen gösterilir.

GÜLÜMSE ÇOCUGUN ÖZGÜRCE DENEYİMLER KAZANABİLMESİNE OLANAK TANIYAN ORTAMLARA ÖNEM VERİR

 Program doğrultusunda eğitim ortamlarını iç ve dış mekanlar olarak bir bütün şeklinde ele alınmasına ,ayrıca seçilen eğitim ortamlarının çocugun güven duyabileceği,rahat hareket  edebileceği   ,farklı etkinliklere olanak tanıyan ,tehlikelerden uzak,onlara gereksinimlerine uygun olanaklar sunan ,estetik ve hoş ortamlar olmasına da özen gösterilir.

GÜLÜMSE YUVADA UYGULANAN PROGRAMDA  PROBLEM ÇÖZME VE OYUN YÖNTEMLERİ ÖNE ÇIKARILIR

 Uyguladığımız program,çesitli etkinlikler düzenlenirken çocuklarin problem çözme becerilerinin geliştirilmesini öne çikarmaktadir.Bu amaçla çocuklara çesitli seçenekler sunulması,yaratıcı problem çözümlerinin teşvik edilmesi önem taşimaktadır.
Oyun,okulöncesi çocugunun günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır.Diğer bir deyişle oyun çocugun işidir.Bu gerçekten hareketle programda her türlü hedef ve davranış kazandırılırken oyunun temel etkinlik olarak kullanılması özellikle önerilmektedir.

GÜLÜMSE YUVA AİLE KATILIMINA ÖNEM VERİR

Okul öncesi eğitimde okul aile işbirliğinin önemi dikkate alınarak aile katılımı öne çikarilmistir.
*Veli toplantıları
*Velilerle bireysel görüşmeler (ögretmen veya veli gereksinim duydukça)
*Ailelerin sınıf içi ,sınıf dışı etkinliklere katılımı
*Evde ögrenme

 GÜLÜMSE YUVA’DA DEĞERLENDİRME ÇOK YÖNLÜDÜR

Uyguladığımız programda okulöncesi eğitimde sonuç değil,süreç önemli olduğundan sürecin değerlendirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.İlköğretimde öne çikan sonucun değerlendirilmesi yaklaşimının ,bu ögretim basamağında uygulanması olanaklı değildir.
Program değerlendirme süreci;
*Çocugun gelişiminin değerlendirilmesi,
*Program değerlendirilmesi
*Ögretmenin kendi kendini değerlendirilmesi olarak üç farklı boyutta ele alınmaktadır.
Çocugun gelişiminin değerlendirilebilmesi için,ögretmenin çocuklari sürekli gözlemlenmesi,günlük notlar tutması ve daha sonra bunları gözlem kayıt formlarına geçirmesi,ailelere her yarıyılda en az bir gelişim  raporu sunması gerekmektedir.

GÜLÜMSE ÖZEL GÜN VE HAFTALARIN BELİRLENMESİNDE YAŞ GRUBUNUN ÖZELLIKLERINI DİKKATE ALIR
Programda yer alan özel gün ve haftalar çocuklarin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak seçilmiş ve kapsamı daraltılmıştır.Ayrıca bu günlerin çocuklara belli davranışları kazandırmak amacıyla kullanılmasının önemli olduğu ve bunların gösteriye dönüştürülmesinin gerektiği üzerinde de durulmamıştır.

GÜLÜMSE’DE PROGRAM GELİŞTİRMEYE AÇIKTIR
Program geliştirmenin sürekli bir süreç olduğu gerçeğinden hareketle,bu programın da zaman içinde geliştirilmesi gereksinimi ortaya çikacaktir.Program bu sürece de açıktır.                                                                                                                                                                

  

                                                                                                         Okul Öncesi Ögretmeni
                                                                                                                   KURUCU
                                                                                                               Çisem ENGİN

 

 

Designed by TELMAR