AMACIMIZ

GÜLÜMSE YUVA OLARAK AMACIMIZ

A)ÇOCUĞUN FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK
 • Büyük kaslarını uyumlu kullanabilmek
 • Küçük kaslarını uygun kullanabilmek
 • Duyu organlarını kullanabilmek
B)ÇOCUĞUN ÖZ BAKIM BECERİSİNE KATKIDA BULUNMAK
 • Kendi ile ilgili işleri kendinin yapabilmesini sağlamak
C)ÇOCUĞUN DİL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK
 • Düzgün cümle kurabilmek
 • Soru cümlesi kurabilmek
 • Cümle tamamlayabilmek
 • Söyleneni anlayabilmek,anlatma yeteneğini geliştirmek
Ç)ÇOCUĞUN SOSYAL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK
 • Kurallara uyabilmek ve öğrenilen kuralları uygulayabilmek
 • Kendi yaşıtları ve yetişkinlerle olumlu ilişkiler kurabilmek
 • Davranışlarını kullanabilmek
 • Kendinin ve başkalarının isteklerini gözetebilmek
D)ÇOCUĞUN KİŞİLİK GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK
 • Benlik gelişimine katkıda bulunmak
 • Duygusal tepkilerini sezer ve hareketsel olarak ifade edebilmek
E)ÇOCUĞUN YARATICILIK GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK
 • Yaratıcı düşünceye katkıda bulunmak
 • Yaratıcı faaliyetler yapabilmek
F)ÇOCUĞUN ZİHİNSEL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK
 • Dikkatini geliştirebilmek
 • Kavramları kavrayabilmek
 • Algılama,bellek ve problem çözebilme
 • Nesneleri sıralayabilmek,ayırt edebilmek ve fark edebilmek
Designed by TELMAR